גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ח - יב

ד - קלאסי

ה - קלאסי

19.30-21.00

17.30-19.00

סטודיו ותיקים 525 575 דנה בנט
ב - מודרני 18.30-20.00 סטודיו גדול מעיין אשכנזי