גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי  ב + ד 18.30.19.30 מגרשי הטניס 395 435 תומר דויטש