גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ד א 13.45-14.15 אולם כדורסל 260 285 חגית גל
ד 13.45-14.15