גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר פנים

 

מחיר חוץ

 

פרטי מדריך

 

ג - ד

א

ד

13.45-14.30

13.45-14.30

אולם כדורסל 230 255 חגית גל

* יתכנו שינויים בהתאם למערכת בית בספר