גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ו א 15.00-16.30 אולם כדורסל 460 505 חיים בגגון
ג 16.30-18.00
ה 16.00-17.30