גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א,ד, ה 16.00-19.00 בריכת עשרת 825 825  
ו 13.00-14.30

 * רישום בתאום עם אתי בלבד

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות