גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ו 9.15-10.45 בריכת עשרת 1 1 אתי לוי

 * רישום בתאום עם אתי בלבד

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות