גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ג 18.30-20.00 מגרש ביה"ס 300 300 עמית קליין