גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ג 16.15-17.00 מגרש ביה"ס 195 195 עמית קליין