גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א +ד 17.15-18.00 בריכת עשרת 315 345 רונן ורטהיים

 * שיבוץ לאחר מבדק

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות