גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ב 15.45-16.30 בריכת עשרת 315 345 ענת בוקוולד
ה 15.45-16.30

* שיבוץ לאחר מבדק

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות