גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ז
 

ד - קלאסי

ה - קלאסי

17.30-19.30

19.00-20.30

סטודיו ותיקים 575
 
625
 
דנה בנט
ה - להקה 17.30-19.00 סטודיו גדול ניר אבן שוהם
ד - ג'אז 19.30-20.30 סטודיו גדול טל גרינברג