גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ג - ה א 18.00-19.00 אולם פיס 190 190 בר טיבי