גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
עד 16 א+ה 17.30-19.00  מגרש ביה"ס מקורה 335 335 מכבי ירושלים
ו 14.00-18.00

לא כולל ציוד