גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
מבוגרים ב 18.00-20.00  מגרש ביה"ס מקורה 295 295 מכבי ירושלים
ו 14.00-18.00

לא כולל ציוד