גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

א - ב ה 16.30-17.15 סטודיו אולם פיס 190 210