גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א 17.00-17.30 בריכת עשרת 10 10