גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א 18.00-18.30 בריכת עשרת 10 10