גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ד - ז ב 17.00-17.45 מגרשי הטניס 230 255 תומר דויטש