מועד תאריכים ימים הערות
ראש השנה 25-27.9.2022 א - ג לא יתקיימו חוגים
יום כיפור  4-5.9.2022 ג - ד לא יתקיימו חוגים
סוכות 9-13.9.2022 א - ה לא יתקיימו חוגים
שמחת תורה - אירוע קהילתי 16-17.9.2022 א - ב לא יתקיימו חוגים
בחירות לכנסת 1.11.2022 ג לא יתקיימו חוגים
חנוכה - אירוע קהילתי 14.12.2022 ד לא יתקיימו חוגים
חנוכה  20-26.12.2022 ג - ב לא יתקיימו חוגים
פורים - אירוע קהילתי 8.3.2023 ד לא יתקיימו חוגים
פסח 5-13.4.2023 ד - ה לא יתקיימו חוגים
טקס יום השואה 17.4.2023 ב

לא יתקיימו חוגים

יום השואה 18.4.2023 ג לא יתקיימו חוגי שחיה
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל 24.4.2023 ב יתקיימו חוגים עד לשעה 18.00
יום הזיכרון לחללי צה"ל 25.4.2023 ג לא יתקיימו חוגים
ערב יום העצמאות 25.4.2023 ג לא יתקיימו חוגים
יום העצמאות 26.4.2023 ד לא יתקיימו חוגים
שבועות - אירוע קהילתי

24.5.2023

ד לא יתקיימו חוגים
שבועות 25.5.2023 ה לא יתקיימו חוגים