מועד תאריכים ימים הערות
ראש השנה 6-8.9.2021 ב - ד לא יתקיימו חוגים
יום כיפור  15-16.9.2021 ד-ה לא יתקיימו חוגים
סוכות 20-21.9.2021 ב-ג לא יתקיימו חוגים
שמחת תורה - אירוע קהילתי 27-28.9.2021 ב-ג לא יתקיימו חוגים
חנוכה - אירוע קהילתי 24.11.2021 ד לא יתקיימו חוגים
חנוכה  30.11-6.12.2021 ג - ב לא יתקיימו חוגים
פורים 17.3.2022 ה לא יתקיימו חוגים
פורים - אירוע קהילתי 16-17.3.2022 ד-ה לא יתקיימו חוגים
פסח 17-21.4.2022 א-ה לא יתקיימו חוגים
טקס יום השואה 27.4.2022 ד

לא יתקיימו חוגים

יום השואה 28.4.2022 ה לא יתקיימו חוגי שחיה
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל 3.5.2022 ג יתקיימו חוגים עד לשעה 17.00
יום הזיכרון לחללי צה"ל 4.5.2022 ד לא יתקיימו חוגים
ערב יום העצמאות 4.5.2022 ד לא יתקיימו חוגים
יום העצמאות 5.5.2022 ה לא יתקיימו חוגים
שבועות - אירוע קהילתי 2.6.2022 ה לא יתקיימו חוגים
שבועות 5-6.6.2022 א-ב לא יתקיימו חוגים