שימו לב 

מתחם הקורונה במתנ"ס נסגר החל מיום ג' 5.4.2022