מחנה שחיה אמנותית  בחופשת פסח,

מיועד לקבוצות ג'ונניורמן וילדות

המחנה יתקיים בין התאריכים: 11.4-21.4.2022

בימים ב - ה

בין השעות, 9.15-14.00

מחיר ליום: 75 ש"ח 

הרישום הוא לכל התקופה!

הרשמה עד לתאריך: 3.4.2022