גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ג 17.00-18.30 מגרש ביה"ס 300 300 עמית קליין