גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ו א 14.30-16.00 אולם כדורסל 460 505 מארק ליבשין
ג 15.30-17.00
ה 14.30-16.00