גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ז
 

ד - קלאסי

ה - קלאסי

17.30-19.30

19.00-20.30

סטודיו ותיקים 575

625

דנה בנט
ב - מודרני 15.30-17.00 סטודיו גדול מעיין אשכנזי
ד - ג'אז 19.30-20.30 סטודיו גדול טל גרינברג