גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
א - ב א - הכנה לבלט 17.00-17.45 סטודיו קטן 320 350 טל גרינברג
ד - ג'אז 16.00-16.45