גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א שעור פרטני בתיאום מקלט מוסיקה 350 390 מאיר אריאל

 

- רישום בתיאום עם אריאל