גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ד - ה  ג 16.00-16.45 חדר העשרה 325 360 בר הופמן

* פתיחה, 25.10.2022

** יש להירשם שיעור ניסיון, אורנה 050-3399851

*** קבוצות למידה קטנות, עד 6 תלמידים