גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א 17.15-18.00 בריכת עשרת 335 350  
ה 15.45-16.30  

 * רישום בתאום עם אתי בלבד

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות