גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ח - ט

ב+ד

ו

19.45-20.30

12.15-13.00

חדר כושר 280 310 אבי ביטון