גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

גן חובה

א + ג

16.30-17.15
 16.30-17.15

אולם פיס 245 275 נטלי גרבר