שימו לב,  הקורסים יתקיימו במהלך חודשים מאי ויוני 2023

 

7.5.2023 - 16.00

להרשמה

7.5.2023 - 16.30

להרשמה 

7.5.2023 - 17.00

להרשמה

7.5.2023 - 17.30

להרשמה

7.5.2023 - 18.00

להרשמה

7.5.2023 - 18.30

להרשמה

10.5.2023 - 16.00

להרשמה 

10.5.2023 - 16.30

להרשמה

10.5.2023 - 17.00

להרשמה

10.5.2023 - 17.30

להרשמה

10.5.2023 - 18.00

להרשמה

10.5.2023 - 18.30

להרשמה