גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
בתיאום ג 15.00-15.45 חדר העשרה 325 360 בר הופמן

* הרשמה לקבוצות האנגלית לאחר תיאום מול המדריכה

** על מועד פתיחת הקבוצות תצא הודעה

*** יש להירשם שיעור ניסיון

**** קבוצות למידה קטנות, עד 6 תלמידים