גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג - ד א 17.30-18.45 חדר העשרה 210 230 רז אלוביץ