גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
6 ומעלה בתיאום בתיאום חדר פסנתר 525 575 מרינה בסין

הרישום לשיעורי פסנתר - בתיאום מול מרינה