גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג ומעלה ב בתיאום מקלט מוזיקה 525 575 אריאל מאיר

הרישום בתיאום מול אריאל - 054-3155970