גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
נשים ג 20.15-21.30 סטודיו גדול 240 265 מירב ארווס