מחול 

גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
טט"ח א 16.15-17.00 סטודיו גדול 185 205 טל גרינברג