גיל יום קבוצה שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ב א ג'אז 17.45-18.30

סטודיו גדול

סטודיו קטן

320 350 טל גרינברג
ב ד פלמנקו - כיתה ב בלבד 16.00-17.00 זהבית חמאל