גיל יום קבוצה שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
א - ב א הכנה לבלט 17.00-17.45 סטודיו גדול 320 350 טל גרינברג
א ג'אז 17.45-18.30