גיל יום קבוצה  שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ב א ג'אז 17.45-18.30 סטודיו גדול 370 410 טל גרינברג
א הכנה לבלט 17.00-17.45 סטודיו גדול טל גרינברג
ד פלמנקו - כיתה ב בלבד 16.00-17.00 סטודיו קטן זהבית חמאל