גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
א - ב א 17.00-17.45 סטודיו גדול 185 205 טל גרינברג