גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ב ד 16.00-17.00 סטודיו קטן 185 205 זהבית חמאל