גיל קבוצה יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ו - ז קלאסי

ב

ה

16.30-18.00

17.00-18.30

סטודיו גדול 480 530 דנה בנט
פלמנקו ד 17.00-18.00 סטודיו קטן זהבית חמאל