גיל קבוצה יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ח קלאסי

ב

ה

18.30-20.30

18.30-20.00

סטודיו גדול 525 575 דנה בנט
פלמנקו ד 17.00-18.00 סטודיו קטן זהבית חמאל