גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
נשים ג 20.30-22.00 אולם כדורסל 175 175 שועא מרקובצקי