גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ז - ח

ב

ד

19.45-20.30

19.45-20.30

חדר כושר 230 255 אבי ביטון