גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ד - ו

ב 

ד

16.45-17.30

16.45-17.30

מגרש טניס 295 325 דור ז'ינו