גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
 

ב

ד

19.30-20.30

19.30-20.30

מגרש טניס 395 435 דור  זינו