גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
 

ב 

ד

18.30-19.30

18.30-19.30

מגרש טניס 395 435 דור ז'ינו